Nếu trước đây, ở trường, học sinh tiểu học chỉ có thể đọc sách tại thư viện hay góc thư viện của lớp học thì nay, học sinh toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói chung và học ...